TECHNOLOGY

Printing on glass
with Ceramic Ink

Digital printing with ceramic ink directly to glass far surpasses convenital convex screen printing.

Ceramic ink printing on glass resists UV radiation, weathering and physical damage.
It is designed for exterior and interior use. The IMAGE GLASS production line consists of cutting and shaping , an automatic washer, a glass ceramic printer, a hardening furnace and a laminating furnace. Together with glass processing and finishing operations, it is a closed production process.

VÝROBA

01

Preparation
/Cutting and glass processing

02
Glass washing
/The washing machine removes all impurities from the material
03

Digital printing
/prints directly onto the glass

04

Hardening
/glass acquires the properties of safety tempered glass

05

Lamination of glass
/lamination of glass in a laminating furnace

TECHNOLOGY

Glass forming and machining

cutting plotter | glass formatting
Vertical grinding machine | edge machining
CNC, machining centre | drilling holes, milling of cut-outs and cut-outs in the surface

Digital printing

The printing machine uses special inorganic ceramic inks that are applied to the glass surface with incredible precision.

Print resolution | up to 2880 DPI with adjustable print droplet size
colours | R/G/B/Y/W/B – 8 print heads
smallest print area | 300 x 300 mm
largest print area | 1600 mm x 3000 mm
glass thickness | 4 – 19 mm
The scratch resistance meets the requirements of EN 438-2/ISO 4586-2 |16N

Hardening

At a temperature of around 700°C, the glass softens in the tempering furnace and the colour pigments and glass frit contained in the printing inks penetrate into the glass material – they become infused. The glass is then rapidly cooled by air.

Lamination

The process of layering glass in a laminating furnace is of technical and aesthetic importance. Multiple layers of glass and foil increase safety, acoustic and insulating properties and allow the layers to be interspersed with other materials.

 

Průmysl 4.0 ve společnosti Frajt s.r.o.

Společnost Frajt s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024512 „Průmysl 4.0 ve společnosti Frajt s.r.o.“.

Cílem projektu je uskutečnit důležitou fázi digitální transformaci z hlediska výrobního i procesního a integrování všech částí výrobního procesu do jednoho inteligentního systému, případně do samovolně fungujících autonomních subsystémů. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Vytvořme

spolu jedinečný projekt