Dodáváme sklo pro pražské zastávky MHD

V listopadu 2021 začínáme s dodávkami skleněných prvků pro městský mobiliář hlavního města Prahy. Firma Frajt / IMAGE GLASS uspěla v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeným městskou společností Technologie hl. m. Prahy. Výslednou podobu zastávek určila mezinárodní designérská soutěž realizovaná v roce 2016 ve které vítězný návrh připravilo Studio Olgoj Chorchoj.
Zastávky jsou realizovány ve zhruba 7 typových variantách.


Postupná výměna zhruba 700 zastávek proběhne zhruba do poloviny roku 2023. Celková hodnota dodávky a instalace všech prvků MHD schválená radou hl. m. Praha dosahuje bezmála 689 mil. CZK.


„Praha musí mít kontrolu nad tzv. městským nábytkem ve svých ulicích,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a dodává: „Dojde i k omezení vizuálního smogu na dalších zařízeních v našich ulicích.“

Podle předsedy představenstva městské společnosti THMP Tomáše Jílka byla veřejná zakázka otevřená pro co nejširší okruh možných dodavatelů, kteří byli navíc osloveni v předběžných tržních konzultacích. „Jen důraz na ekonomickou kvalifikaci jsme zachovali tak, abychom zajistili dodávky v požadovaném množství a čase přiměřeně silným dodavatelem. Uzavřená rámcová smlouva nám umožní postupně odebírat potřebné množství dílů mobiliáře, a to včetně případných rezerv, vlastní instalace a výměna už pak bude v rukách našich pracovníků,“ vysvětlil Tomáš Jílek a doplnil, že smlouva zajistí dodávky přístřešků až po dobu čtyř let a následně odběr náhradních dílů.


„Náročnost této zakázky nespočívá jen v technickém řešení nebo perfektním naplánování výroby.
Instalace jsou prováděny za každého počasí při běžném provozu ve všech částech Prahy v kooperaci s řadou dalších dodavatelů. To vše za podmínek bezprecedentního rozkolísání trhů a dodavatelsko – odběratelských řetězců. Výsledek ovšem rozhodně stojí za to.“, dodává Pavel Baran, vedoucí prodeje firmy Frajt.


O zajímavých instalacích a vybraných pražských lokacích Vás budeme dále informovat.

1 Comment:

  • Zdravím, tohle je komentář.
    Chcete-li začít se schvalováním, úpravami a mazáním komentářů, pak si prohlédněte sekci Komentáře na nástěnce.
    Profilové obrázky komentujících vám přináší služba Gravatar.

Comments are closed.
Novinky