Skleněná fasáda – Praha 6

Rekonstrukce komerčního objektu je uzavírána kolaudačním řízením. Práce na objektu byly zahájeny v roce 2019 a dokončeny v létě 2022. Součástí dodávky byla potištěná prosklená fasáda IMAGE GLASS, Frajt. Ta byla vyrobena ještě tiskovou technologií DURST, která je již nahrazena výkonnější linkou Dip-Tech.

Fasáda neplní pouze estetickou úlohu. Má také významné funkční vlastnosti. Pohledově zceluje členitou plochu nerovnoměrně rozmístěných hmot: nepravidelně rozmístěná okna (důsledek předchozích stavebních úprav).  Slouží i jako zvuková clona na frekventované pražské komunikaci.

„Na zakázce jsme realizovali fasádu a navazující interiérové prvky: dělící příčky nebo skleněné dveře – vše opatřeno keramickým potiskem“, říká Daniela Havlíčková, jednatelka společnosti Frajt. „Realizace přinášela různá úskalí.  Bylo například poměrně náročné vyhovět požadavkům památkářů, kteří významně korigovali rozsah potištěné plochy. Zároveň bylo nutné najít takový motiv, který propojí exteriér s interiérem. A to se našim designérům podařilo.“, dodává Havlíčková. Výsledek oceňuje i soukromý investor.  

Comments are closed.
Novinky